Správa z jesenného snemu 2014

Správa z jesenného snemu HNHL v Kolačne

Dňa 08.11.2014 sa uskutočnilo jesenné zasadnutie Snemu Hornonitrianskej hasičskej ligy po sezóne 2014. Stretnutie výboru a delegátov pripravili v priestoroch obecného úradu v Kolačne.

Výbor prerokoval:
– finančnú správu za rok 2014,
– plnenie pravidiel v uplynulej sezóne,
– návrh na fungovanie športovej kategórie v rámci HNHL v nasledujúcom ročníku popri klasickej kategórií (schválenie bude zahlasované na jarnom sneme),
– návrh na doplnenie do pravidiel (bude zahlasované na jarnom sneme) :
• savicové vedenie musí byť do ukončenia útoku zašróbované. V prípade skríženia savíc a nerozpojenia savicového vedenia je útok neplatní.
– výbor tiež predniesol výhrady k nasledujúcim ligovým kolám:
• Oslany – nedostatočné vykobercovanie základne, nepripravená dráha ( vysoká tráva na trati),
• Veľké Kršteňany – kaďa nespĺňala podmienku výšky 80-82 cm +/- 5 cm, základňa nespĺňala výšku 10 cm, nedostatočne zabezpečené odstraňovanie vody pred útokom ďalšieho súťažného družstva.
Organizátori prisľúbili odstránenie nedostatkov pri príprave ligových kôl v ročníku 2015.
– usporiadanie jarného snemu.

Výbor HNHL súhlasil:
– s vyradením ligového družstva Ráztočno z Hornonitrianskej hasičskej ligy z dôvodu neúčasti družstva na minimálne 6 ligových kolách (bod 1.2 Účast v HNHL) a nesplnenia si základných povinnosti organizátora súťaže na ligovom kole organizovanom v Ráztočne dňa 21.06.2014,
– s doplnením do pravidiel, časť 2.1 Podmienky pre výzbroj a výstroj – Kaďa : Kaďa nespĺňa podmienky HNHL, ak sú na nej bočné úchyty alebo vnútorné výstuže, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť súťažiacich,
– s doplnením do pravidiel, časť 2.1 Podmienky pre výzbroj a výstroj – Vykonanie útoku, Kôš: manipulácia a dotáčanie košu v kadi nie je povolené.

Jarný snem HNHL sa uskutoční 21.03.2015 o 17,00 v Zlatníkoch.

V Kolačne, 08.11.2014

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*