No Picture

Správa z jesenného Snemu 2015

november 17, 2015 HNHL 0

ZÁPISNICA Zo zasadnutia jesenného Snemu HNHL, konaného dňa 07. Novembra 2015 v Tesárskych Mlyňanoch   Program:     Otvorenie Snemu HNHL Snem HNHL sa konal 07.11.2015 […]

No Picture

Správa z jarného snemu 2015

apríl 30, 2015 HNHL 0

ZÁPISNICA Zo zasadnutia jarného Snemu HNHL, konaného dňa 21. Marca 2015 v Zlatníkoch Program: 1. Otvorenie Snemu HNHL, 2. Schválenie výboru HNHL, 3. Návrhy, úpravy, […]