Správa z jarného snemu 2014

Správa z jarného snemu HNHL v Dvorci

Dňa 15.03.2014 sa uskutočnilo jarné zasadnutie Snemu Hornonitrianskej hasičskej ligy pred sezónou 2014. Stretnutie výboru a delegátov pripravili v priestoroch hasičskej zbrojnice v Dvorci.

Výbor prerokoval:
– úpravu pravidiel,
– členský poplatok,
– jednotlivé ligové kolá a kalendár súťaží na rok 2014.

Výbor HNHL súhlasil:
– so zvolením traťových komisárov,
– s fotodokumentáciou na štarte, fotografa je povinný zabezpečiť usporiadateľ,
– s kontrolou PS12 pred zahájením prvého kola ligy a osadením plomby na už skontrolované PS12. Družstvá, ktoré do ligy vstúpia dodatočne budú musieť umožniť prekontrolovanie PS12 .
– so zvolením ďalšieho technika ligy, ktorým je Marek Hrúz z Poruby,
– so stanovením úplnej výhry putovného pohára – družstvo, ktoré putovný pohár získa 3x po sebe alebo 5x nezávisle sa stáva majiteľom putovného pohára,
– so povolením vedúceho pre družstvo žien, ktorý môže družstvu pomáhať na základni a dohliadať na útok, nesmie však do útoku zasahovať. Musí byť riadne označení reflexnou vestou.
– so stanovením minimálneho počtu kôl, na ktorých sa hasičské družstvá musia súťažiť v počte 6,
– s novým bodovacím systémom žien.

V Dvorci, 15.03.2014

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*