Správa z jesenného snemu 2013

Správa z jesenného snemu HNHL v Porube

Dňa 24.10.2013 sa uskutočnilo jesenné zasadnutie Snemu Hornonitrianskej hasičskej ligy po sezóne 2013. Stretnutie výboru a delegátov pripravili v priestoroch kultúrneho domu v Porube.

Výbor prerokoval:
– plnenie pravidiel v uplynulej sezóne,
– hospodárenie s pokladňou HNHL v roku 2013,
– zhodnotenie uplynulého 1. ročníka HNHL,
– zhodnotenie organizačných možností a schopností jednotlivých DHZ,
– úprava základných pravidiel,
– usporiadanie jarného snemu.
Výbor HNHL súhlasil:
– s prihlásením sa nových členov HNHL maximálne do konca 3. kola ročného seriálu ligy a so zaplatením plnej čiastky štartovného 30 €. V prípade, že sa zúčastnili predchádzajúcich kôl a splnili podmienky HNHL, budú im za tieto kolá pridelené riadne body,
– s podmienkou zvolenia traťových komisárov na každú ligovú súťaž (budú zvolený na jarnom sneme),
– s podmienkou spísania protokolu o kontrole pripravenosti trate, ktorí bude podpísaní traťovým komisárom zvoleným na dané ligové kolo a jedným členom výboru ligy,
– s podmienkou kontroly vybavenia družstiev, PS 12 pred štartom družstva, nie pred začatím súťaže,
– so zrušením prednostného práva na určenie poradia štartovania,
– so zmenou zabezpečenia prestupových lístkov, ktoré bude musieť zabezpečiť organizátor, ktorý ich po ukončení ligového kola odovzdá pokladníčke,
– s vytvorením tlačiva protestov,
– s podmienkou ocenenia pohárom družstvá na prvých troch miestach, v prípade, že organizátorovi bolo uhradené aj štartovné za samotnú súťaž,
– s podmienkou zapísania všetky prestupov aj do tabuľky vyhodnotenia,
– s úhradou prestupov v prípade, že si ligové družstvo zapožičia ligového ale aj neligového člena,
– so zákazom podložiek a iných predmetov, ktoré nie sú v pravidlách ligy,
– so stanovením maximálneho počtu savicových kľúčov – 2 ks bez viditeľných úprav.

Výbor HNHL zobral na vedomie a prerokuje na jarnom sneme:
– stanovenie rozhodcov jednotlivých ligových kôl,
– fotodokumentácia pred štartom,
– spôsob kontroly PS 12,
– podmienku zúčastnenia sa jednotlivých družstiev na určitom minimálnom počte kôl, ktoré bude stanovené na jarnom sneme,
– bodovací systém žien

Výbor ligy sa dohodol na organizovaní jarného snemu dňa 15. marca v Dvorci.
V Porube, 24.10.2013

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*