Zápisníca zo Snemu v Dežericiach 02.04.2022

SNEM HNHL

Dežerice 02.04.2022

Program:

 1. otvorenie Snemu
 2. návrhy, úpravy a schválenie pravidiel HNHL pre rok 2022
 3. výška štartovného do ligy na rok 2022
 4. kalendár súťaží na rok 2022
 5. diskusia
 6. záver

1. Otvorenie Snemu

Prítomných privítal predseda ligy Štefan Jamriška a otvoril zasadnutie Snemu kde sa postupovalo podľa priloženého programu.

2. Návrhy, úpravy a schválenie pravidiel HNHL pre rok 2022

Po prerokovaní návrhov so Snemu sa schválilo nasledovné:

 • Družstvo si môže požičať max. 3 súťažiacich z iného družstva v každej kategórií. Na základe vypísania prestupového lístka odvedie do poklade poplatok 5€ bez ohľadu na počet požičaných pretekárov. ( Príklad – Družstvo A si požičia z družstva B 2 ľudí – platí 5€ / Družstvo A si požičia z družstva B 3 ľudí taktiež platí 5€ )
 • Doplnení súťažiaci musia vždy štartovať v drese svojho družstva
 • Pravidlo – Každý pretekár môže štartovať celkovo len 2 krát v danej kategórií sa RUŠÍ. Pretekár nie je obmedzovaný v počte štartov t.j. môže štartovať aj viac krát. 

3. Výška štartovného do ligy na rok 2022

Pre rok 2022 sa štartovné do ligy zrušilo.

4. Kalendár súťaží na rok 2022

Zúčastnené družstvá sa dohodli na predbežnom kalendári, ostatné termíny budú doplnené dodatočne. Je možné doplniť aj ďalšie kolo po dohode s danou DHZ ktorá by mala záujem organizovať ligové kolo.

 1. kolo – ZLATNÍKY – 07.05.2022
 2. kolo – UHROVEC – 18.06.2022
 3. kolo – ČEREŇANY – Júl
 4. kolo –  HORNÁ VES – Druhá polovica Júla
 5. kolo – NOVÁ DEDINA – 20.08.2022
 6. kolo – DEŽERICE – September 

5. Diskusia

V diskusií sme prebrali nasledovne:

 • V pokladni zostal určitý obnos peňazí ( presnú sumu oboznámime každému kolektívu osobne ) a za tieto peniaze sa kúpia poháre na záver ligy.
 • Podľa prezentačky sa na schôdzi zúčastnili družstvá z DHZ Dežerice , DHZ Horná Ves , DHZ Čereňany , DHZ Kocurany , DHZ Dvorec , DHZ Uhrovec

6. Záver

Na záver sa predseda p. Jamriška poďakoval za účasť a ukončil Snem.

V Dežericiach 02.04.2022

                                                                                                            Miroslav Danko 

                                                                                                              tajomník ligy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*