Zápisnica z jarného Snemu HNHL v Borčanoch

ZÁPISNICA S JARNÉHO SNEMU V BORČANOCH

 1. Otvorenie Snemu HNHL

Prítomných privítal domáci Miroslav Danko ktorý spolu s organizátormi si pripravili pre hostí aj guláš a malé občerstvenie. Potom sa dostal k slovu predseda ligy Štefan Jamriška. Privítal prítomných a otvoril dianie Snemu.

 1. Návrhy, úpravy a schválenie pravidiel HNHL

Po prerokovaní návrhov s jesenného Snemu sa schválilo nasledovne:

 • Poplatok za protest v hodnote 10,00€ – ak bude protest opodstatnený bude poplatok vrátený, avšak ak protest bude zbytočný poplatok za protest zostane v prospech pokladne HNHL
 • Doba trvania výboru sa schválila na 2 roky
 • Na oblečení ( buď dres alebo už tričko ) označená DHZ za ktorú bude pretekár na danej súťaži bežať , nie je možné mať na drese viac DHZ
 • Kópiu preberacieho protokolu o kufríku s náradím je potrebné odovzdať tajomníkovi ligy aby bolo možné skontrolovať kto mal naposledy kufríky
 • Liga má k dispozícií 2 kufríky s náradím –kufrík č.1 bude mať k dispozícií organizátor 1.kola, kufrík č.2 bude mať k dispozícií organizátor 2.kola. – následne kufrík č.1 si vezme organizátor 3.ligového kola a kufrík č.2 organizátor 4.ligového kola
 • Prvým trom družstvám v každej kategórií bude na vyhodnotení ročníka vyplatená finančná odmena –  50% sumy z aktuálneho stavu v pokladni
 • Zavedenie delegátov na jednotlivé kola, ktorý sú vopred určený

 

 1. Voľba výboru HNHL

Z aktuálneho výboru odstúpil podpredseda Marek Hrúz, výbor členu Miloš Beláň, pokladníčka Nikola Pavlová a tajomníčka Iveta Šťavová.

 

Novozvolené funkcie sú následovne:

Podpredseda – Boris Maslák ( DHZ Borčany )

Tajomník – Miroslav Danko ( DHZ Borčany )

Pokladníčka  – Jana Bronišová ( DHZ Dvorec )

Člen výboru – Peter Zemanovič ( DHZ Radobica )

 

 1. Kalendár súťaži na rok 2019

 

 • kolo – ZLATNÍKY – 04.05.2019
 • kolo – DEŽERICE – 11.05.2019
 • kolo – UHROVEC -18.05.2019
 • kolo – HORNÁ VES – 22.06.2019
 • kolo – ČEREŇANY – 07.07.2019
 • kolo – OSLANY – 13.07.2019
 • kolo – DVOREC -10.08.2019
 • kolo – NOVÁ DEDINA – 17.08.2019
 • kolo – KANIANKA – August 2019
 • kolo – BORČANY – 21.09.2019
 • kolo – VLČKOVO – 28.09.2019

 

 1. Diskusia

Diskusia prebiehala počas celého programu. Počas diskusie boli zvolený aj delegáti pre jednotlivé kola.

 • kolo – ZLATNÍKY – 04.05.2019 – DELEGÁT Marián Broniš z DHZ Dvorec
 • kolo – DEŽERICE – 11.05.2019 – DELEGÁT Ladislav Baček z DHZ Zlatníky
 • kolo – UHROVEC -18.05.2019 – DELEGÁT Ladislav Filin z DHZ Dežerice
 • kolo – HORNÁ VES – 22.06.2019 – DELEGÁT Ján Hanus z DHZ Čereňany
 • kolo – ČEREŇANY – 07.07.2019 – DELEGÁT Štefan Jamriška z DHZ Horná Ves
 • kolo – OSLANY – 13.07.2019 – DELEGÁT Štefan Jamriška z DHZ Horná Vec
 • kolo – DVOREC -10.08.2019 – DELEGÁT Ladislav Baček z DHZ Zlatníky
 • kolo – NOVÁ DEDINA – 17.08.2019 – Člen výboru HNHL
 • kolo – KANIANKA – August 2019 – DELEGÁT Ivan Čičmanec z DHZ Kocurany
 • kolo – BORČANY – 21.09.2019 – DELEGÁT Marián Broniš z DHZ Dvorec
 • kolo – VLČKOVO – 28.09.2019 – DELEGÁT Tomáš Šúň z DHZ Uhrovec

 

 1. Návrh na uznesenie

Predložené návrhy a úpravy HNHL na rok 2019 boli jednohlasne odsúhlasené.

 1. Záver

Predseda ligy a domáci sa rozlúčili s prítomnými hosťami a poďakovali za účasť na Sneme.

 

 

 

 

 

Zapísala pokladníčka HNHL Nikola Pavlová

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*