Správa z jesenného Snemu v Čereňanoch konaného 01.12.2019

Program:

 1. Otvorenie snemu HNHL
 2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Správa o hospodárení za sezónu 2019
 4. Zhodnotenie 7. ročníka HNHL
 5. Odovzdávanie finančných odmien pre 1. 2. 3. miesta v klasickej a športovej kategórií
 6. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Snem otvoril predseda ligy Štefan Jamriška, ktorý všetkých privítal a predstavil program ktorým sa budú zaoberať.

2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Úlohy a úpravy, ktoré sme stanovili na sezónu 2019 sa plnili a dodržiavali podľa pravidiel HNHL. Predseda ligy zhodnotil tento ročník za bez problémový čo sa týka protestov a požičiavanie meriacich zariadení (kufríkov).

3. Správa o hospodárení za sezónu 2019

Správu o hospodárení za rok 2019 pripravila a prečítala pokladníčka ligy p. Bronišová a všetkých prítomných oboznámila s aktuálnym stavom v pokladni.

4. Zhodnotenie 7. ročníka HNHL

Tento bod prebehol súčasne s bodom 2.

5. Odovzdávanie finančných odmien pre 1. 2. 3. miesta v klasickej a športovej kategórií

Pokladníčka ligy p. Bronišová rozdelila víťazom v klasickej a v športovej kategórií finančné odmeny nasledovne:

ŠPORT MUŽI                         KLASIKA MUŽI
1. Nová Dedina  135 €           1. Nová Dedina  90 €
2. Podlužany      115 €            2. Zlatníky          70 €
3. Čereňany       100 €            3. Uhrovec         50 €

ŠPORT ŽENY                           KLASIKA ŽENY
1. Kocurany         135 €            1. Kocurany    110 €
2. Dežerice            115 €           2. Borčany      90 €
3. Dolné Ozorovce  100 €       3. Dvorec        80 €

6. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel HNHL

 • povolenie zakryť techniku v prípade nepriaznivého počasia (dážď) pred štartom na základni
 • právo na prerušenie prípadne zrušenie súťaže v prípade silného dažďa bude mať usporiadateľ danej súťaže
 • pokladníčka ligy Janka Bronišová a technik ligy Marián Broniš odstúpili s výboru ligy

7. Diskusia a 8. Návrh na uznesenie 

Tieto dva body prebehli súčasne s bodom číslo 6.

8. Záver

Predseda ligy poďakoval všetkým zúčastneným. Jarný snem sa bude konať v Dolných Ozorovciach. Termín snemu bude aktualizovaný.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*