No Picture

Správa z jesenného Snemu 2015

november 17, 2015 HNHL 0

ZÁPISNICA Zo zasadnutia jesenného Snemu HNHL, konaného dňa 07. Novembra 2015 v Tesárskych Mlyňanoch   Program:     Otvorenie Snemu HNHL Snem HNHL sa konal 07.11.2015 […]